Firma - Vzdelávanie, školenia a organizácie - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

ESET, spol. s r.o.

Veľvyslanectvo Veľkej socialistickej ľudovej líbyjskej arabskej džamahírije

INVENTURA SK, s.r.o.

A - OMEGA, s.r.o.

MODACO s.r.o.

MaM multimedia, s.r.o.

PROOF spol. s r.o.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky

CA Slovkurort, s.r.o.

GREENPEACE Slovensko

Falck Fire Services a.s.

SEP, a.s.

Slovensko-turecká obchodná a priemyselná komora

GRUPP 5B s.r.o.

ELIT - Travel, s.r.o.

EKOMIDO, s.r.o.

AIESEC Slovensko

SIMERIS s.r.o.

PIGSERVIS, s.r.o.

abakus.sk, s.r.o.

SanEd consulting, s.r.o.

DOMINANZ spol. s r.o.

Apoštolská nunciatúra v Slovenskej republike

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Veľvyslanectvo Českej republiky

Ambasade de France en Slovaquie - Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

Technická inšpekcia, a.s.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Slovenská komora audítorov

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Združenie podnikateľov Slovenska

Slovenská informatická spoločnosť

Veľvyslanectvo Indie

Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike

VELVYSLANECTVO TURECKEJ REPUBLIKY

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Slovenskej republike

Veľvyslanectvo Talianskej republiky

Veľvyslanectvo USA

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva

Veľvyslanestvo Ukrajiny v SR

Veľvyslanectvo Maďarska

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Veľvyslanectvo Poľskej republiky

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Reprezentácia Európskej komisie v Slovenskej republike

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Slovenský metrologický ústav

Slovenský plynárenský a naftový zväz

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

SLOVENSKÉ AUTOŠKOLY - AUTOŠKOLA POPULÁR, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Autoškola Progres, spol. s r.o.

Andantino spol. s r.o.

RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.

Európsky vzdelávací inštitút, nezisková organizácia

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.

HASKON, spol. s r.o.

Pyroteam Group, s.r.o.

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Allexis s.r.o.

PROFINAM, s.r.o.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

Profi - NETWORK, s.r.o.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Konzervatórium

B.P.O. s.r.o.

KREDIT, s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých

Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice

Control Informatika SR, s.r.o.

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Humana People to People Slovakia s.r.o.

Naspäť hore