Firma - Elektrotechnika, elektronika a optika - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

PROTELCONT.SK, s. r. o.

Činnosť v oblasti automatizácie, merania elektrických i neelektrických veličín, riadenie a regulácia technologických procesov, diaľkový prenos údajov a bezdrôtové dispečingy pre vodárenský, plynárenský a energetický priemysel.Inžiniersko-vývojová sekcia okrem štandardných vývojových prác sa zaoberá aj riešením neštandardných úloh, výrobou prístrojov na zákazku, uspokojujúce aj tie najnáročnejšie požiadavky. Odborníci firmy, zaoberajúci sa vývojom, vsadili na systém decentralizovaného riadenia. Tento princíp spočíva v tom, že riadenie technologických procesov sa odohráva priamo na tzv. podriadených staniciach (miestna automatika) a centrálne stanice zaobstarávajú “len” parametrizáciu, monitorovanie, vizualizáciu, ovládanie a dohľad nad systémom. Týmto sa stáva tento systém odolným proti rušeniam v rádiovej sieti, lebo dokáže nepretržite pracovať aj bez zásahu centrálnych staníc.Projekčný odbor spoločnosti Protelcont s.r.o. má bohaté skúsenosti z projektovania a výstavby mestských, oblastných, okresných a krajských dispečingov, zo zavádzania moderných metód merania a regulácie do automatizácie priemyselných procesov a vodohospodárskych zariadení – vrátane riešenia silnoprúdových celkov modernými metódami programovateľných automatov.Firma vyrába množstvo prístrojov pre vodárenstvo a príbuzné odbory, ako napr. prietokomery, tenzometrické hladinomery a tlakomery pre pitnú, užitkovú a odpadovú vodu, ktoré slúžia k spokojnosti nielen na Slovensku, ale v celej Európe a zámorí. Sortiment výrobkov je doplnený často žiadanými jednoduchými automatizačnými prvkami ako sú plavákové spínače, teplomery, hladinomery, čidlá do vodomerov, univerzálne priemyselné indikátory, prevodníky a galvanické oddeľovače.

  • Zvodiče prepätia
  • Prepäťové poistky, odporové
  • Prepäťové poistky, hrebeňové...
Naspäť hore