MPVB - Vertikálne Rootove dúchadlá od MIVALT s.r.o.

Produkt

MPVB - Vertikálne Rootove dúchadlá
  • MPVB - Vertikálne Rootove dúchadlá
  • MPVB - Vertikálne Rootove dúchadlá
  • MPVB - Vertikálne Rootove dúchadlá
MIVALT s.r.o. - popredný dodávateľ technológií a zariadení pre vodné a kalové hospodárstvo. Medzi naše produkty patria aj Rootove dúchadlá.

Rootove dúchadlá sú dúchadlá s dvoma špeciálne tvarovanými rotačnými piestami. Piesty sú navzájom spojené ozubeným prevodom umožňujúcim ich rotáciu v oválnom telese dúchadla v opačných smeroch. Pozd

Popis Produkt

MIVALT s.r.o. - popredný dodávateľ technológií a zariadení pre vodné a kalové hospodárstvo. Medzi naše produkty patria aj Rootove dúchadlá.

Rootove dúchadlá sú dúchadlá s dvoma špeciálne tvarovanými rotačnými piestami. Piesty sú navzájom spojené ozubeným prevodom umožňujúcim ich rotáciu v oválnom telese dúchadla v opačných smeroch. Pozdĺžne sú piesty priame alebo mierne zakrútené do skrutkovice, čo zaisťuje plynulejší chod.

Počas rotácie sa cyklicky mení objem priestoru uzavretého medzi piestami. Zmena (zmenšenie) objemu sa využíva na stláčanie pracovného plynu. V časti, kde sa objem zväčšuje a klesá tlak, je vyústenie nasávacíhootvoru, zatiaľ čo v časti kde sa objem zmenšuje a stúpa tlak je vyústenie výtlačného otvoru.
Vertikálne Rootove dúchadlá vyrábame vo výkonovom rozsahu od 20 m3 / h až 2.000 m3 / h.

Hlavnou výhodou je dosiahnutie výstupného tlaku už pri malých otáčkach. Účinnosť je závislá hlavne na presnosti výroby piestov a vzdialenosti medzi piesty navzájom a ku skrini. Ozubené súkolia zaisťuje synchrónny bezdotykový chod oboch piestov. Piesty preto nevyžadujú žiadne mazanie a dopravované médium nie je znečistí mazivom a oterom. Princíp dúchadla umožňuje prepravu nielen plynov, ale aj kvapalín a sypkých látok - např.cementu, rôznych granúl pod.

Najrozšírenejším použitím Rootových dúchadiel stredných a veľkých veľkostí je čistenie odpadových vôd. Dúchadla sa tu používajú na prevzdušňovanie v nádržiach sa splašky. Vzduch v kalové vode podporuje množenie aeróbnych baktérií, ktoré ju následne čistia.

Možné použitie Rootových dúchadiel:
- prevzdušňovanie / okysličovanie vody v biologických čistiarňach odpadových vôd
- okysličovanie vodných nádrží vo veľkochovoch ryb-
priemyselné odsávacie zariadenie, priemyselné vysávače
- priemyselné pece
- vzduchová ložiská
- vzduchové ofukovacie nože
- vzduchové brány
- pranie pieskových filtrov
- vzduchová masáž v kúpeľníctve a wellness ...

Viac informácií a sortimente Vertikálne rootových dúchadlo nájdete na www.mivalt.cz

Cena Produkt

Cena na vyžiadanie

Popis Produkt

  • Typ MPVB
  • Model MPVB 4075, 5015, 5022, 6522, 6537, 7537, 7555, 8055, 8075, 9075, 9011, 10011, 10015, 12515, 12518, 15022, 15030, 16030, 16037
  • Značka MIVALT
  • Certifikácia Declaration of conformity MPVB
  • Pôvod Czech Republic

Dopyt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje