MP-DW - Skrutkový odvodňovacie lis www.mivalt.cz - Produkt

 Brno  -  Česká republika
Overená spoločnosť
MP-DW - Skrutkový odvodňovacie lis www.mivalt.cz
  • MP-DW - Skrutkový odvodňovacie lis www.mivalt.cz
  • MP-DW - Skrutkový odvodňovacie lis www.mivalt.cz
  • MP-DW - Skrutkový odvodňovacie lis www.mivalt.cz
  • MP-DW - Skrutkový odvodňovacie lis www.mivalt.cz
Skrutkový odvodňovacie lis slúži k efektívnemu zahustenie a odvodnenie kalových vôd. Kalové vody je súhrnné označenie pre vody, ktoré obsahujú určité percento pevných (rozpustených) látok. Tieto vody môžu pochádzať z čistiarní odpadových vôd, potravinárskeho priemyslu, chemického priemyslu či iného odvetvia ľudskej činnosti. Efektívne odkalenie pos

Popis Produkt

Skrutkový odvodňovacie lis slúži k efektívnemu zahustenie a odvodnenie kalových vôd. Kalové vody je súhrnné označenie pre vody, ktoré obsahujú určité percento pevných (rozpustených) látok. Tieto vody môžu pochádzať z čistiarní odpadových vôd, potravinárskeho priemyslu, chemického priemyslu či iného odvetvia ľudskej činnosti. Efektívne odkalenie poskytuje odvodňovacie skrutkový lis, ktorý slúži na zahustenie kalové vody na 20% obsah sušiny pri štandardných biologických kalov prípadne viac v prípade potravinárskeho priemyslu.

Toto zariadenie kvalitatívne prekonáva tradičné sedimentačné odkalovanie aj iné technológie odvodňovanie.
Ak je odvodňovací lis zakomponovaný už do návrhu novej čistiarne odpadových vôd, odpadajú náklady na výstavbu sedimentačných nádrží, keďže toto strojové zariadenie je použiteľné aj pre zahusťovanie sekundárneho kalu priamo z aktivácie.

Viac technických informqací o odvodňovacím skrutkovom lisu a ďalších produktoch a zariadenm pre vodné a kalové hospodárstvo navštívte www.mivalt.cz

Cena Produkt

Cena na vyžiadanie

Popis Produkt

  • Typ MP-DW
  • Model MP-DW-131, MP-DW-201, MP-DW-301, MP-DW-302, MP-DW-303, MP-DW-401, MP-DW-402, MP-DW-403
  • Rozmer 10kg - 420kg D.S. capacity per hour
  • Značka MIVALT
  • Certifikácia Declaration of Conformity MP-DW
  • Pôvod Czech Republic

Dopyt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje