Kontakt VUJE, a.s.

Okružná 5
918 64 Trnava

Slovensko

Základné dáta VUJE, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK005111

Činnosť VUJE, a.s.

Odborné zameranie ústavu: jadrová bezpečnosť, prevádzka jadrových elektrární, spúšťanie elektrární, diagnostika, hodnotenie životnosti jadrovoenergetických zariadení, radiačná bezpečnosť, rádioaktívne odpady a likvidácia jadrovoenergetických zariadení; inžinierska činnosť v oblasti jadrových a nejadrových zdrojov energie a tepla; kompletizácia a dodávka technologických celkov energetických zariadení; školiteľská činnosť v elektroenergetike

Lokalita  VUJE, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Okružná 5 918 64 Trnava Slovensko
Sídlo firmy Okružná 5 918 64 Trnava Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  VUJE, a.s.

Výrobca Distribútor Služba

Pokračovanie klasifikácie Kompass