TRATEC s.r.o.

Posledná aktualizácia:

Kontakt TRATEC s.r.o.

Bratislavská 6465/10
808 01 Prešov

Slovensko

Základné dáta TRATEC s.r.o.

Získať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK038199

Činnosť TRATEC s.r.o.

Služby:v oblasti geológie projektovanie, realizovanie a vyhodnocovanie:
  • ložiskového geologického prieskumu
  • inžinierskogeologického prieskumu
  • hydrogeologického prieskumu
  • geologického prieskumu životného prostredia vrátane inžinierskej činnosti
v oblasti banskej činnosti (BČ) a činnosti vykonávanej banským spôsobom (ČVBS):
  • projektovanie BČ a ČVBS (POPD, PVL, plány nakladania s ťažobným odpadom, banská prevádzková dokumentácia a pod.)
  • činnosti súvisiace s povolením BČ a ČVBS napr. vyňatie pozemkov z PPF a LPF pre účely umiestnenia ťažby a súvisiacich činností, a iné, vrátane inžinierskej činnosti
v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA):
  • spracovanie dokumentácie k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
  • zastupovanie navrhovateľa v procese posudzovania, spracovanie a riešenie súvisiacich činností v procese posudzovania (správy a štúdie potrebné pre proces posudzovania navrhovanej činnosti) vrátane inžinierskej činnosti

Lokalita  TRATEC s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Bratislavská 6465/10 808 01 Prešov Slovensko
Sídlo firmy Bratislavská 6465/10 080 01 Prešov Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details