Kontakt TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.

Staničná 1984
911 05 Trenčín

Slovensko

Základné dáta TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK000785

Činnosť TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.

Komplexné riešenie počítačovej podpory technickej prípravy výroby pomocou CAD/CAM/CAE systémov; distribúcia systémov pro strojársky priemysel, projekčné a konštrukčné práce v oblasti strojárskeho priemyslu

Lokalita  TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Staničná 1984 911 05 Trenčín Slovensko
Sídlo firmy Staničná 1984 911 05 Trenčín Slovensko

Vedenie TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o. Stiahnuť zoznam manažérov

Majetková štruktúra  TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.