TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Kontakt TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Alexandra Dubčeka 45
965 58 Žiar nad Hronom

Slovensko

Základné dáta TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
ID No./ICO Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK034099

Činnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene; strojové a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev, kanalizačných vpustí a šácht na odvod dažďových vôd z komunikácií; správa údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií; zber a odvoz komunálnych odpadov, prevádzkovanie skládky a likvidácia komunálnych odpadov, prevádzka odpadov a v súlade s právnymi predpismi, zber, nákup, triedenie, úprava a predaj železného šrotu, papiera, skla, plastov, farebných kovov a kompostov

Lokalita  TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Ďalší adresy

Návštevná adresa Alexandra Dubčeka 45 965 58 Žiar nad Hronom Slovensko
Sídlo firmy A. Dubčeka 380/45 965 01 Žiar nad Hronom Slovensko

Vedenie TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o Stiahnuť zoznam manažérov

Majetková štruktúra  TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o