Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť TS Ružomberok, a.s.

Kontakt Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť

Pivovarská 9
034 01 Ružomberok

Slovensko

Základné dáta Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť

Získať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK038425

Činnosť Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť

Služby:
  • Čistenie a údržba miestnych komunikácií
  • Likvidácia odpadu z podnikateľskej činnosti
  • Pohrebné a cintorínske služby (správa mestských cintorínov)
  • Separovaný zber a spracovanie
  • Skládka TKO Biela Púť Ružomberok
  • Údržba verejnej zelene
  • Údržba verejného osvetlenia
  • Zber, likvidácia a uskladnenie komunálneho odpadu
  • Zber nádob na bioodpad

Lokalita  Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť

Ďalší adresy

Návštevná adresa Pivovarská 9 034 01 Ružomberok Slovensko
Sídlo firmy Pivovarská 9 034 01 Ružomberok Slovensko

Vedenie Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť

Stiahnuť zoznam manažérov

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť