Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Posledná aktualizácia:

Kontakt Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske

Slovensko

Základné dáta Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
ID No./ICO Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK002888

Činnosť Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva; nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu; pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých; prevádzka a údržba verejných WC; prevádzka a údržba trhovísk; prevádzka a údržba parkovísk; prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie; údržba miestnych komunikácií; údržba a výsadba zelene; vnútroštátna nákladná cestná doprava

Lokalita  Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Nemocničná 979/1 958 01 Partizánske Slovensko
Sídlo firmy Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Slovensko

Vedenie Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Stiahnuť zoznam manažérov

Majetková štruktúra  Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.