Stredoslovenská energetika, a. s.

Posledná aktualizácia:

Kontakt Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Slovensko

Základné dáta Stredoslovenská energetika, a. s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK038836

Činnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s. podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky v týchto hlavných činnostiach:
 
  • dodávka elektriny,
  • výroba elektriny,
  • dodávka plynu.

Okrem licencovaných činností podniká SSE na základe pridelených živnostenských oprávnení v ďalších činnostiach:
 
  • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie,
  • poskytovanie energetickej podpornej služby,
  • výkon činnosti energetického audítora,
  • finančné sprostredkovanie – výkon činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

Lokalita  Stredoslovenská energetika, a. s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Slovensko
Sídlo firmy Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Slovensko

Vedenie Stredoslovenská energetika, a. s.

Stiahnuť zoznam manažérov

Majetková štruktúra  Stredoslovenská energetika, a. s.

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  Stredoslovenská energetika, a. s.