Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Kontakt Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

SNP 90
040 11 Košice

Slovensko

Základné dáta Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Získať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
ID No./ICO Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK003905

Činnosť Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Športové združenie združujúce mentálne postihnutých športovcov

Lokalita  Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Ďalší adresy

Návštevná adresa SNP 90 040 11 Košice Slovensko
Sídlo firmy SNP 90 040 11 Košice Slovensko

Všeobecné informácie  Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím

Výrobca Distribútor Služba