Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Kontakt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Slovensko

Základné dáta Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK009566

Činnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Prevádzkovanie prenosovej sústavy elektrickej energie (400 kV, 220 kV vedení a časti 110 kV vedení), zabezpečovanie dispečerského riadenia sústavy, jej údržba, obnova a rozvoj ako celku, tranzit elektrickej energie a koordinácia riadenia sústavy v rámci medzinárodne prepojených sústav

Lokalita  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Vedenie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Stiahnuť zoznam manažérov

Majetková štruktúra  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Činnosť  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Výrobca Distribútor Služba