Kontakt SEP, a.s.

Kálov 4
010 01 Žilina

Slovensko

Základné dáta SEP, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK001581

Činnosť SEP, a.s.

Organizovanie nákupu, predaja a distribúcie energie pre objednávateľa v rámci VSE, SSE, ZSE a mimo územia SR – zmluvným zabezpečením najvýhodnejšieho dodávateľa s organizáciou a administráciou distribúcie komodity s prípravou odberných a distribučných prehľadov, kontrolou fakturačných nákladov a optimalizáciou ceny za komoditu; organizovanie zodpovednosti za odchýlku pre objednávateľa v rámci bilančnej skupiny SEP, a.s., zmluvné zabezpečenie vlastnej alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku, vyhodnotenie a optimalizácia ceny za odchýlku, kontrola fakturačných nákladov, praktická organizácia a administrácia zodpovednosti za odchýlku; organizovanie podporných služieb pre objednávateľa pri nákupe, predaji a distribúcii energie pre objednávateľa, príprava diagramov pre poskytovanie PpS, konzultácie a odporúčania ohľadne optimálnych cien pri denných a mesačných aukciách na poskytovanie podporných služieb pre SEPS, a.s. Zabezpečenie nastavenia podporných služieb pre úspešné ročné výberové konanie. Postúpenie disponibilného výkonu z ročného výberového konania na iných poskytovateľov v prípadoch ak daná spoločnosť nemôže poskytnúť zazmluvnený výkon; poradenstvo – projekty na znižovanie energetických nákladov objednávateľa, vyhľadávanie nových energetických príležitostí pre objednávateľa, zabezpečenie technickej podpory pri nákupe elektroinštalačného materiálu; inžiniering – zabezpečenie energetických projektov na kľúč; organizovanie odborných seminárov

Lokalita  SEP, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Kálov 4 010 01 Žilina Slovensko
Sídlo firmy Kálov 4 010 01 Žilina Slovensko

Všeobecné informácie  SEP, a.s.

Osvedčenia

Typ: ISO 9001:2008

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details