SCPC, s.r.o.

Posledná aktualizácia:

Kontakt SCPC, s.r.o.

Púchovská 8
831 06 Bratislava

Slovensko

Základné dáta SCPC, s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK001639

Činnosť SCPC, s.r.o.

SCPC je profesionálna, nezávislá organizácia, ktorá poskytuje širokú ponuku svojich služieb. Prioritne sa zameriava na odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prevencie závažných priemyselných havárií, civilnej ochrany, ochrany životného prostredia, integrovaného povoľovania a energetických auditov.

Lokalita  SCPC, s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Púchovská 8 831 06 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Púchovská 8 831 06 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  SCPC, s.r.o.

Osvedčenia

Typ: ISO 9001:2008

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details