Posledná aktualizácia:

Kontakt PIGSERVIS, s.r.o.

Vík 9
947 01 Hurbanovo

Slovensko

Základné dáta PIGSERVIS, s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK001625

Činnosť PIGSERVIS, s.r.o.

Predmet činnosti:
  • Hlavným predmetom činnosti je sústreďovanie a chov špičkového domáceho a zahraničného genofondu plemenných kancov; získavanie, hodnotenie a spracovanie ich spermy; výroba a expedícia inseminačných dávok pre potreby šľachtenia, rozmnožovania a produkcie jatočných ošípaných vyhovujúcich náročným medzinárodným požiadavkám aparatívneho spôsobu hodnotenia kvality jatočných tiel (systém E.U.R.O.P.) - s vysokou fertilizačnou schopnosťou a použitím najmodernejších technologických postupov.
  • Chovateľské pomôcky na insemináciu, označovanie a zisťovanie gravidity ošípaných
  • Komplexné poradenstvo pre insemináciu, chov a pripúšťanie ošípaných

Lokalita  PIGSERVIS, s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Vík 9 947 01 Hurbanovo Slovensko
Sídlo firmy Sokolecká 42/72 930 28 Okoč Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details