NES Nová Dubnica s.r.o.

Kontakt NES Nová Dubnica s.r.o.

Maxima Gorkého 820/27
018 51 Nová Dubnica

Slovensko

Základné dáta NES Nová Dubnica s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK010574

Činnosť NES Nová Dubnica s.r.o.

Výroba nabíjačov a vybíjačov akumulátorov, spínacích zdrojov jednosmerného napätia, zdrojov pre katódovú ochranu, spínacích zdrojov pre galvanotechniku, meničov napätia DC/AC, meracích prevodníkov elektrických veličín, riadiacich mikropočítačov radu RMJ, spúšťačov, regulátorov výkonu dieselelektrických lokomotív, pulzných meničov, automatizačných zariadení pre dráhové vozidlá, trakčných usmerňovačov lokomotív, elektrovybavenia malých vodných elektrární, meračov prietoku v otvorených merných profiloch

Lokalita  NES Nová Dubnica s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Maxima Gorkého 820/27 018 51 Nová Dubnica Slovensko
Sídlo firmy M. Gorkého 820/27 018 51 Nová Dubnica Slovensko

Všeobecné informácie  NES Nová Dubnica s.r.o.

Majetková štruktúra  NES Nová Dubnica s.r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  NES Nová Dubnica s.r.o.

Výrobca Distribútor Služba

Pokračovanie klasifikácie Kompass