Kontakt MANAG Sk, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

Slovensko

Základné dáta MANAG Sk, spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK002793

Činnosť MANAG Sk, spol. s r.o.

Projekcia, inžiniering, meranie a regulácia, elektro, slaboprúdy, ICT, nevýbušné elektrické zariadenia, detekcia plynov, systémy núdzového osvetlenia, montáž silno a slaboprúdu, MaR, EPS, CCTV, detekcia plynov

Lokalita  MANAG Sk, spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Robotnícka 4356 017 01 Považská Bystrica Slovensko

Všeobecné informácie  MANAG Sk, spol. s r.o.

Osvedčenia

Typ: OHSAS 18001:2008
Typ: ISO 9001:2009
Typ: ISO 14001:2005

Majetková štruktúra  MANAG Sk, spol. s r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details