Kontakt KIMEX a.s.

Poštová 8
040 01 Košice

Slovensko

Základné dáta KIMEX a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK006380

Činnosť KIMEX a.s.

Obchod s nerastnými surovinami, technologickými zariadeniami, priemyselným, strojárskym a spotrebným tovarom

Lokalita  KIMEX a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Poštová 8 040 01 Košice Slovensko
Sídlo firmy Poštová 8 040 01 Košice Slovensko

Všeobecné informácie  KIMEX a.s.

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details