Kontakt JOGA spol. s r.o.

Lesná 5
053 61 Olcnava

Slovensko

Základné dáta JOGA spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK035551

Činnosť JOGA spol. s r.o.

Ekologické služby a dekontaminácia zemín znečistených ropnými látkami: úprava zemín znečistených ropnými látkami na mieste alebo po ich prevoze v našom areáli; odvoz zemín znečistených ropnými látkami na miesto úpravy - nákladnou automobilovou dopravou alebo nákladnou železničnou dopravou; demolačné, sanačné a zemné práce so stavebným strojom Caterpillar: medzi zemné práce patria výkopové a zásypové práce pri výstavbe a opravách kanalizácie, plynovodov, rozvodov elektrických sietí; pri výstavbe bytov a rodinných domov; služby s mechanizmami pre rastlinnú výrobu v poľnohospodárstve - postreky s automaticky riadeným postrekovačom v rastlinnej výrobe; čistenie pevných plôch (sklady olejov, montážne jamy, odstavné plochy, čerpacie stanice a pod.) od ropných látok (olejov, benzínu,nafty)

Lokalita  JOGA spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Lesná 5 053 61 Olcnava Slovensko
Sídlo firmy Lesná 5 053 61 Olcnava Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details