Izomedact, spol. s r.o.

Kontakt Izomedact, spol. s r.o.

Oravská 7
821 09 Bratislava

Slovensko

Základné dáta Izomedact, spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK030364

Činnosť Izomedact, spol. s r.o.

Distribúcia rádiofarmák, rádiochemikálií, rádiodiagnostík, diagnostík, laboratórnych prístrojov, laboratórneho a medicínskeho nábytku; predaj špeciálnej laboratórnej techniky - plnoautomatických imunochemických automatov; servis špecialnej zdravotníckej a laboratórnej techniky

Lokalita  Izomedact, spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Oravská 7 821 09 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Oravská 7 821 09 Bratislava Slovensko

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  Izomedact, spol. s r.o.