Kontakt IMET, a.s.

Bardejovská 1/C
040 11 Košice

Slovensko

Základné dáta IMET, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK036058

Činnosť IMET, a.s.

 Hlavný predmet podnikania:
     1. nákup a predaj strojov a zariadení, ich častí a  súčastí pre ťažké strojárstvo,
     2. nákup a predaj valivých a kĺznych ložísk,
     3. nákup a predaj hutníckeho materiálu,
     4. strojárska kovovýroba,Firma rozvíja svoje obchodné aktivity prostredníctvom vlastných pobočiek, dcérskych spoločností a obchodných zastúpení

Lokalita  IMET, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Bardejovská 1/C 040 11 Košice Slovensko
Sídlo firmy Bardejovská 1/C 040 11 Košice Slovensko

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  IMET, a.s.

Výrobca Distribútor Služba

Pokračovanie klasifikácie Kompass