HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Posledná aktualizácia:

Kontakt HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Prešovská 55
821 02 Bratislava

Slovensko

Základné dáta HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK010590

Činnosť HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Konzultačné, projektové a inžinierske služby so zameraním na vodohospodárske, pozemné a energetické stavby; hydrotechnické stavby - vodné elektrárne, úprava vodných tokov, priehrady, vodné cesty, prístavy; dodávka vody a odpadové vody - vodovodné siete, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd; geotechnika - inžinierska geológia, hydrogeológia, analýza stability

Lokalita  HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ďalší adresy

Návštevná adresa Prešovská 55 821 02 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Prešovská 55 821 02 Bratislava Slovensko

Vedenie HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Stiahnuť zoznam manažérov

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Činnosť  HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Výrobca Distribútor Služba