HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Kontakt HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ružinovská 1
821 02 Bratislava

Slovensko

Základné dáta HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK010590

Činnosť HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Konzultačné, projektové a inžinierske služby so zameraním na vodohospodárske, pozemné a energetické stavby; hydrotechnické stavby - vodné elektrárne, úprava vodných tokov, priehrady, vodné cesty, prístavy; dodávka vody a odpadové vody - vodovodné siete, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd; geotechnika - inžinierska geológia, hydrogeológia, analýza stability

Lokalita  HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ďalší adresy

Návštevná adresa Ružinovská 1 821 02 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Prešovská 55 821 02 Bratislava Slovensko

Vedenie HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť Stiahnuť zoznam manažérov

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Činnosť  HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Výrobca Distribútor Služba

Predmet činnosti