GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Kontakt GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Stavbárska 27
821 07 Bratislava

Slovensko

Základné dáta GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK030278

Činnosť GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Geologický prieskum; geologické a sanačné práce pre ochranu a tvorbu životného prostredia; inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre vodohospodárske stavby v zmysle zákona č. 236/2000 Z.z.; posudzovanie vplyvov na životné prostredie; poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality podľa ISO 9000 a systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000

Lokalita  GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Stavbárska 27 821 07 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Stavbárska 27 821 07 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Osvedčenia

Vedenie GEOtest Bratislava, spol. s r.o. Stiahnuť zoznam manažérov

Majetková štruktúra  GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  GEOtest Bratislava, spol. s r.o.