Kontakt GEO Slovakia, s.r.o.

Rampová 4
040 01 Košice

Slovensko

Základné dáta GEO Slovakia, s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK010422

Činnosť GEO Slovakia, s.r.o.

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh pre regionálny geologický výskum, hydrogeologický, inžinierskogeologický a geologický prieskum životného prostredia; vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum, geotechnické skúšky a sanácia území znečistených nebezpečnými látkami

Lokalita  GEO Slovakia, s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Rampová 4 040 01 Košice Slovensko
Sídlo firmy Popradská 90 040 11 Košice Slovensko

Všeobecné informácie  GEO Slovakia, s.r.o.

Osvedčenia

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  GEO Slovakia, s.r.o.