Kontakt ESPRIT spol. s r.o.

Pletiarska 2
969 01 Banská Štiavnica

Slovensko

Základné dáta ESPRIT spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK034235

Činnosť ESPRIT spol. s r.o.

Geologický a geofyzikálny prieskum, digitálna kartografia, krajinná ekológia, informatika v geovedách, spracovanie diaľkového prieskumu Zeme, edičná a publikačná činnosť: mapy, atlasy

Lokalita  ESPRIT spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Pletiarska 2 969 01 Banská Štiavnica Slovensko
Sídlo firmy Pletiarska 2 969 01 Banská Štiavnica Slovensko

Všeobecné informácie  ESPRIT spol. s r.o.

Majetková štruktúra  ESPRIT spol. s r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details