Kontakt ENVIGEO, a.s.

Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica

Slovensko

Základné dáta ENVIGEO, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK030836

Činnosť ENVIGEO, a.s.

Prieskumy znečistenia a ekologické audity; sanačné práce a rekultivácia územia; monitorovanie skládok odpadov; konzultačný servis z oblasti odpadového hospodárstva; návrh a výstavba skládok odpadu; obnova a sanácia uzavretých skládok; vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastných surovín; inžiniersko-geologické prieskumy pre výstavbu, rekonštrukciu a sanáciu pozemných a podzemných stavieb a vodohospodárskych diel; vyhľadávanie, prieskum a zachytávanie úžitkových, pitných, minerálnych a termálnych vôd; inžiniersko-geologický prieskum svahových deformácií a ich sanácia; výroba bentonitu

Lokalita  ENVIGEO, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Kynceľová 2 974 11 Banská Bystrica Slovensko
Sídlo firmy Kynceľová 2 974 11 Banská Bystrica Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details