ENVICONSULT spol. s r.o.

Kontakt ENVICONSULT spol. s r.o.

Obežná 7
010 08 Žilina

Slovensko

Základné dáta ENVICONSULT spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK011918

Činnosť ENVICONSULT spol. s r.o.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z.z. (EIA), manažment podnikov v oblasti životného prostredia, budovanie systémov environmentálneho manažérstva a ich udržiavanie (EMS), poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z.z., spracovanie posudkov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia, organizácia zberu a doprava odpadov, monitoring zložiek životného prostredia, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia, sanácia znečisteného prostredia, tvorba informačných systémov na báze GIS, spracovanie územných systémov ekologickej stability a podkladov pre územnoplánovaciu dokumentáciu

Lokalita  ENVICONSULT spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Obežná 7 010 08 Žilina Slovensko
Sídlo firmy Obežná 7 010 08 Žilina Slovensko

Všeobecné informácie  ENVICONSULT spol. s r.o.

Osvedčenia

Typ: ISO 14001:2004
Typ: ISO 9001:2008

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  ENVICONSULT spol. s r.o.

Činnosť  ENVICONSULT spol. s r.o.

Výrobca Distribútor Služba