EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Kontakt EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava

Slovensko

Základné dáta EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK014546

Činnosť EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Laboratórne skúšky nebezpečných vlastností chemických látok a prípravkov, odpadov, odpadových vôd, povrchových vôd, sedimentov atď. na živých organizmoch; poskytovanie informácií o nebezpečných vlastnostiach chemických látok, klasifikácia chemických látok a prípravkov, informácie potrebné na klasifikáciu chemických látok a prípravkov, určenie výstražných symbolov nebezpečnosti a slovné označenie nebezpečnosti, označenie špecifického rizika (R - vety),označenie pre bezpečné použitie (S - vety); konzultačné služby, environmentálny manažment, hodnotenie vplyvu na životné prostredie (EIA); dátové profily chemických látok, chemické látky a prípravky
hodnotenie rizík, bezpečnosť pri práci/riziká; odpadové hospodárstvo

Lokalita  EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Tomášikova 10/F 821 03 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Tomášikova 10/F 821 03 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Vedenie EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o. Stiahnuť zoznam manažérov

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.