Kontakt EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7
815 68 Bratislava

Slovensko

Základné dáta EKOS PLUS s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK008245

Činnosť EKOS PLUS s.r.o.

Využitie netermálnej plazmy na likvidáciu škodlivín v odpadových plynoch; odlučovače SO2 a TZL pre malé energetické zariadenia na tuhé a kvapalné palivá; spaľovne nebezpečných odpadov spaľujúce TÜV; posudzovanie vplyvov energetických stavieb na životné prostredie a vypracovanie posudkov; poradenstvo pri projektovej a predprojektovej činnosti pre zahraničných a domácich investorov energetických stavieb; ekologické audity

Lokalita  EKOS PLUS s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Župné námestie 7 815 68 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Župné námestie 7 811 03 Bratislava Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details