EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Kontakt EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Napájadlá 11/2743
040 01 Košice

Slovensko

Základné dáta EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK017368

Činnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie; autorizované a akreditované kalibrácie emisných monitorovacích systémov; odborné stanoviská v oblasti ochrany ovzdušia; tepelno-technické merania; inšpekcia automatických monitorovacích systémov; kontrola kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z. z.

Lokalita  EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Napájadlá 11/2743 040 01 Košice Slovensko
Sídlo firmy Napájadlá 11/2743 040 12 Košice Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  EKO-TERM SERVIS s.r.o.