DSSI, a.s.

Posledná aktualizácia:

Kontakt DSSI, a.s.

Wolkrova 4
851 01 Bratislava

Slovensko

Základné dáta DSSI, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK012804

Činnosť DSSI, a.s.

- Aktivity aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja v technických systémoch pre účely obrany a bezpečnosti - štúdie realizovateľnosti a prognózy - analýzy nákladov na životný cyklus technických systémov (Cost engineering) - inžinierske služby, akými sú najmä: * počítačom podporované konštruovanie (CAD) * počítačom podporované technické výpočty a analýzy (CAE) * poradenstvo v oblasti materiálového inžinierstva - poradenstvo a školenia v oblasti krízového manažmentu (ochrana života, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnych udalostí) * prezenčné a dištančné kurzy * spracovanie bezpečnostných analýz - poradenstvo a školenia v oblasti manažmentu životného prostredia * prezenčné a dištančné kurzy * spracovanie projektov (dokumentácie) súvisiacich s ochranou životného prostredia - predaj prenosných mechanických filtrov (gravitačná filtrácia) na elimináciu mikrobiologického znečistenia vody ako aj na úpravu pitnej vody

Lokalita  DSSI, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Wolkrova 4 851 01 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Wolkrova 4 851 01 Bratislava Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details