DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Posledná aktualizácia:

Kontakt DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2, 4
832 03 Bratislava

Slovensko

Základné dáta DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK001333

Činnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Základnou výrobnou činnosťou DOPRAVOPROJEKTu je projektovanie, počnúc štúdiami a stavebnými zámermi a končiac realizačnými dokumentáciami a v rámci inžinierskych činností aj výkon autorského i stavebného dozoru v priebehu výstavby. Predmetom projektových dokumentácií sú predovšetkým diaľničné a cestné stavby, mestské komunikácie, železničné stavby, mosty a rôzne pozemné stavby. Súčasne sú riešené aj všetky systémy hromadnej dopravy, vrátane koľajovej dopravy a metra, objekty pre riečnu dopravu a prístavy, preložky vodných tokov a inžinierskych sietí, geotechnické problémy, ako aj rôzne prieskumné práce a technologické súbory.

Lokalita  DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Kominárska 141/2, 4 832 03 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Kominárska 141/2, 4 832 03 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Osvedčenia

Typ: OHSAS 18001:2007
Typ: ISO 14001:2015
Typ: ISO 9001:2015

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Výrobca Distribútor Služba