DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Kontakt DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Lipského 1152/19
841 01 Bratislava

Slovensko

Základné dáta DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Získať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
ID No./ICO Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK018822

Činnosť DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je denným a pobytovým zariadením pre deti a dospelých občanov s mentálnym znevýhodnením. Od februára 2012 unfuje aj ako špecializované zariadenie pre deti a dospelých občanov s pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom.

Lokalita  DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Ďalší adresy

Návštevná adresa Lipského 1152/19 841 01 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Lipského 13 841 01 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Vedenie DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH Stiahnuť zoznam manažérov

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Výrobca Distribútor Služba