Kontakt DI MECHANIK s.r.o.

Oceliarska 448
010 01 Žilina

Slovensko

Základné dáta DI MECHANIK s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK033924

Činnosť DI MECHANIK s.r.o.

Výroba technologických zariadení pre drevársky priemysel (transportné zariadenia pre sypké hmoty a kusový materiál - dopravníky; vzduchová doprava drevného odpadu - vzduchotechnické rúry pre odsávanie drevného odpadu, odlučovače prachu a pilín, diskové dopravníky a triediče; kompletné technologické zariadenia pílnic; dĺžkové a šírkové napájanie - ucelené linky na lepené drevo; zásobníky a silá; sekačky a drvičky drevného odpadu; kapovacie a skracovacie píly; zdvižné a skracovacie píly; zdvižné a manipulačné hydraulické plošiny; oceľové konštrukcie a plošiny); technologických zariadení a liniek pre recykláciu odpadov (drviče; triediče - vzduchové odlučovače, vibračné sitové žľaby, magnetické separátory, filtračné zariadenia hadicové s vibračnou regeneráciou; transportné zariadenia)

Lokalita  DI MECHANIK s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Oceliarska 448 010 01 Žilina Slovensko
Sídlo firmy Oceliarska 448 010 01 Žilina Slovensko

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  DI MECHANIK s.r.o.

Výrobca Distribútor Služba

Predmet činnosti