COLAS Slovakia, a.s.

Posledná aktualizácia:

Kontakt COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6
042 45 Košice

Slovensko

Základné dáta COLAS Slovakia, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK002201

Činnosť COLAS Slovakia, a.s.

Cestné komunikácie a mosty – výstavba a rekonštrukcie ciest, diaľnic, mostov, letísk, železníc, revitalizácia mestských zón; pozemné a priemyselné stavby – budovy pre administratívu, obchod, služby a oddych, priemyselné haly a iné objekty; ekologické a vodohospodárske stavby – výstavba vodovodov, vodojemov, úpravní vôd, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, skládok komunálneho odpadu, priehrad, vodných nádrží a úpravy vodných tokov; stavby pre energetický priemysel – stavebné objekty jadrových a iných elektrární; produktovody, najmä plynovody všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavby kompresorových staníc, objekty pre dopravu a skladovanie ropy, teplovody; výroba asfaltových a betónových zmesí, stavebných prefabrikátov a prírodného drveného kameniva

Lokalita  COLAS Slovakia, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Priemyselná 6 042 45 Košice Slovensko
Sídlo firmy Priemyselná 6 042 45 Košice Slovensko

Všeobecné informácie  COLAS Slovakia, a.s.

Osvedčenia

Typ: OHSAS 18001:2009
Typ: ISO 14001:2016
Typ: STN ISO 10006:2016
Typ: ISO 9001:2016

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  COLAS Slovakia, a.s.

Výrobca Distribútor Služba

Pokračovanie klasifikácie Kompass