Kontakt C - Shop, spol. s r.o.

Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Slovensko

Základné dáta C - Shop, spol. s r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
ID No./ICO Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK011616

Činnosť C - Shop, spol. s r.o.

Spoločnosť sa orientuje na dodávku technologických zariadení pre energetický sektor, najmä:
- v oblasti dodávok kotlov, rekuperátorov, čerpadiel, predizolovaných potrubných komponentov, výmenníkových staníc, komponentov pre riadiace systémy,
- v oblasti dodávok materiálov nevyhnutných pre opravy a údržbu tepelnoenergetických zariadení.Zaoberá sa aj nákupom a predajom palív (čierne a hnedé uhlie, biomasa - drevná štiepka, piliny, atď.) hlavne pre spoločnosti pôsobiace v energetickom sektore. V oblasti služieb spoločnosť zabezpečuje outsourcing obslužných činností súvisiacich so skladovým hospodárstvom v celom rozsahu (nákup, dodávka, skladovanie, skladová evidencia, výdaj, starostlivosť o zásoby, analytika zásob a nákupov a pod.).

Lokalita  C - Shop, spol. s r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Einsteinova 25 851 01 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Einsteinova 25 851 01 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  C - Shop, spol. s r.o.

Osvedčenia

Typ: OHSAS 18001
Typ: ISO 9001
Typ: ISO 14001

Majetková štruktúra  C - Shop, spol. s r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  C - Shop, spol. s r.o.

Činnosť  C - Shop, spol. s r.o.

Výrobca Distribútor Služba

Pokračovanie klasifikácie Kompass