Kontakt BURSA, s.r.o.

Partizánska cesta 70
974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Základné dáta BURSA, s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK011847

Činnosť BURSA, s.r.o.

Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb(vodovody, vodojemy, vodné zdroje, čerpacie stanice, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, úpravy a revitalizácie vodných tokov, hradenie bystrín, priehrady, vodné elektrárne, vodné nádrže, závlahy); prevádzkové a manipulačné poriadky vodohospodárskych diel; vodohospodárske riešenie nádrží, vodohospodárske sústavy; modelovanie a predpoveď prietokov na vodných tokoch; hydraulické a hydrologické štúdie; posudzovanie vplyvov na životné prostredie; softvér na projektovanie vodohospodárskych stavieb; technológie na čistenie odpadových vôd

Lokalita  BURSA, s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Partizánska cesta 70 974 01 Banská Bystrica Slovensko
Sídlo firmy Partizánska cesta 70 974 01 Banská Bystrica Slovensko

Všeobecné informácie  BURSA, s.r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details