Kontakt BellGASS a.s.

Kopčianska 35
908 51 Holíč

Slovensko

Základné dáta BellGASS a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK037542

Činnosť BellGASS a.s.

BellGASS a.s. vykonáva stavebno-montážnu činnosť vyhradených plynových, tlakových a elektrických zariadení. Spoločnosť zhotovuje prepojovacie plynovody, plynofikácie z ocele a polyetylénu na zásobovanie teplom pre objekty, uskutočňuje stavby a rekonštrukcie. Vyrába zariadenia na ťažbu a úpravu zemného plynu a ropy z podzemných ložísk a zásobníkov, ktoré aj montuje a vykonáva na nich servis. 

- Výroba, montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie vyhradených plynových, tlakových a elektrických zariadení, 
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien - plynovody NTL, STL, VTL, ropovody, produktovody, teplovody, 
- Tlakové a odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení, 
- Regulačné stanice, kotolne, 
- Zámočníctvo, konštrukcie, 
- Poskytovanie odbornej pomoci pri zavádzaní systémov kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834-2, schvaľovaní WPQR a navrhovaní WPS, 
- Vykonávanie funkcie skúšobného komisára pre skúšky zváračov v rámci COP pri VUZ-PI SR. 

Lokalita  BellGASS a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Kopčianska 35 908 51 Holíč Slovensko
Sídlo firmy Naftárska 1686 908 45 Gbely Slovensko

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details