Kontakt AWAST Slovakia s.r.o.

ČSA 20/3216
974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Základné dáta AWAST Slovakia s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK014416

Činnosť AWAST Slovakia s.r.o.

Sanácie starých ekologických záťaží, spracovanie analýz rizík supervíznu činnosť, prieskumy životného prostredia v kontaminovaných lokalitách, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidáciu nebezpečných odpadov

Lokalita  AWAST Slovakia s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa ČSA 20/3216 974 01 Banská Bystrica Slovensko
Sídlo firmy ČSA 25 974 01 Banská Bystrica Slovensko

Majetková štruktúra  AWAST Slovakia s.r.o.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Kľúčové údaje  AWAST Slovakia s.r.o.