APC CONTROLS, s. r. o.

Posledná aktualizácia:

Kontakt APC CONTROLS, s. r. o.

Súkennícka ulica 283/36
971 01 Prievidza

Slovensko

Základné dáta APC CONTROLS, s. r. o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK038862

Činnosť APC CONTROLS, s. r. o.

Projekty, dodávky a montáže strojných systémov, systémov riadenia, merania a regulácie, elektro a komunikačných inštalácií v oblasti produktových, vodovodných a kanalizačných sietí pre petrochemický, chemický, energetický, plynárenský, strojársky, vodárenský a stavebný priemysel. Zabezpečuje dátové prenosy po optických i rádiových sieťach, v spolupráci so SMÚ zabezpečuje overovanie zariadení s certifikáciou SMÚ.
Dodávky strojnej technológie a armatúr, rozvádzačov, elektro komponentov a zariadení, MaR pre meranie rôznych fyzikálnych a chemických vlastností, ASR priemyselné automaty PLC, PC a ich dispečingov, systémov strojového videnia a kamerových systémov, produktov SW, nástrojov a priemyselnej chémie, oživenie a testovanie technológií, servis a údržbu, zabezpečenie dopravy.

Vypracovanie projektov, konzultačná a inžinierská činnosť pre nasledovné oblasti:
 • Elektro a MaR projekty
  • projektovanie el. zariadeni NN a VN
  • bleskozvodov v obj. tr A, B, C
  • poradenstvo a technickú pomoc v odbore elektro
  • projektovanie elektro-požiarnej signalizácie a zabezpečovacích zariadení
    
 • Projekty ASR
  • vypracovanie popisov SRTP
  • návrh komunikačných protokolov
  • poradenstvo v oblasti automatizácie
  • dokumentácia
    
 • Technologické projekty
  • technologické postupy
  • návrh technologických zariadení

   
 • Stavebné projekty
  • podklady pre stavebné rozhodnutie

   
 • Interná a skladová logistika

Lokalita  APC CONTROLS, s. r. o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Súkennícka ulica 283/36 971 01 Prievidza Slovensko
Sídlo firmy Súkennícka ulica 283/36 971 01 Prievidza Slovensko

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details