AlfaCAD s. r. o.

Posledná aktualizácia:

Kontakt AlfaCAD s. r. o.

Blatná 199
930 32 Blatná na Ostrove

Slovensko

Základné dáta AlfaCAD s. r. o.

Získať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK037851

Činnosť AlfaCAD s. r. o.

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. ponúka rozličné služby v oblasti návrhu a vývoja, údržby strojov, vytváranie technickej dokumentácie, a zavádzaní nástrojov kontinuálneho zlepšovania; návrh a vývoj: kreslenie z dokumentácie, 3D scanovanie a meranie súčiastok;   preventívna údržba: profesionálny softvér AlfaBOOK ako elektronická kniha údržby strojov;   technická dokumentácia: vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu strojno-technologického zariadenia, zoznam náhradných dielov, dodanie výrobných štítkov, revízne správy, po spolupráci s autorizovanou osobou dodávame aj certifikáty ( odborné uvedenie stroja do prevádzky, o bezpečnosti strojného zariadenia);   kontinuálne zlepšovanie: zavedenie 5S, avedenie KAIZEN. ostatné nástroje;   zabezpečenie vlastnej výroby z projekcie konštruktérov, ale aj výroby náhradných dielov podľa zadania. 

Lokalita  AlfaCAD s. r. o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Blatná 199 930 32 Blatná na Ostrove Slovensko
Sídlo firmy Pohronská 3 831 03 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  AlfaCAD s. r. o.

Dôverujú nám

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnosť  AlfaCAD s. r. o.

Výrobca Distribútor Služba

Pokračovanie klasifikácie Kompass