Kontakt AD Consult, a.s.

Hradská 80
821 07 Bratislava

Slovensko

Základné dáta AD Consult, a.s.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK011820

Činnosť AD Consult, a.s.

Konzultačná a projektová firma zameraná na oblasť vodného hospodárstva - komplexná príprava, manažment a žiadosti z fondov Phare CBC, ISPA, Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov a domácich grantových schém

Lokalita  AD Consult, a.s.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Hradská 80 821 07 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Hradská 80 821 07 Bratislava Slovensko

Všeobecné informácie  AD Consult, a.s.

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details