Firma - Výskum a testovanie - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

PROINST, spol. s r.o.

HOLLEN s.r.o.

Histopatologia, a. s.

IRIS IDENT s.r.o.

PLEURAN, s.r.o.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

dronebotix s.r.o.

SLOVGEOTERM a.s.

CHEMINVEST, a.s.

Slovenská ústredná hvezdáreň

VERTICAL Banská Bystrica, spol. s r.o.

Technická inšpekcia, a.s.

EL spol. s r.o.

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.

LES, s.r.o.

FYTOFARM, spol. s r.o.

Slovenský metrologický ústav

Unimpex Bratislava, s.r.o.

ÚEOS - Komercia, a.s.

Matematický ústav Slovenskej akadémie vied

PROENERGY, s.r.o.

Delphia Tatry s.r.o.

Delphia TN s.r.o.

Ústav ekológie lesa SAV

STACHEMA Bratislava a. s.

Ener group, a.s.

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

ENERGO-CT s.r.o.

Centrum biovied Slovenskej akadémie vied

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

VUNAR PRODUCT, a.s.

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

CHEMMEA spol. s r.o.

REGULA Košice akciová spoločnosť

EDIS (Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy)

AKORD stavby, s.r.o.

PONTEUM, s.r.o.

ZTS INMART atóm a.s.

AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.

LIGNUS, s.r.o.

KWANGJIN WINTEC Slovakia s.r.o.

CERTOP, dom pre certifikáciu produktov a systémov, s.r.o.

TRANSTECH, a.s.

VAMAX, s.r.o.

CEMING, spol. s r.o.

ORGREZ Bratislava, a.s.

Agropodnik a. s. Trnava

INTECH CONTROL spol. s r.o.

REAKTORTEST, s.r.o.

METRODAT s.r.o.

Výskumný ústav zváračský

Kalibračné združenie Slovenskej republiky

SWS spol. s r.o.

Národná energetická spoločnosť a. s.

MONTÁŽE Trenčín a.s.

EVPÚ a.s.

ANCON, s.r.o.

FIRES, s.r.o.

PQM, s.r.o.

Alpha medical, s.r.o.

INGOS, a.s.

Cesproza, s.r.o.

SCHUCK SLOVENSKO - Protikorózna ochrana, spol. s r.o.

Wood Nuclear Slovakia s.r.o.

INTERECO spol. s r.o.

EMC PRODUCT SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Puncový úrad Slovenskej republiky

POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.

DISTLER ENGINEERING s.r.o.

Ústav materiálového výskumu SAV

DG SERVIS STUPAVA, s.r.o.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

ANALPO, s.r.o.

EKOPROGRES - výrobné družstvo

STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

LIGNOTESTING, a.s.

Naspäť hore