Firma - Sociálna starostlivosť, osobné služby - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

ISCARE, a.s.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

DOMESTICA SR, s.r.o.

ÍSIS s.r.o.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Agentúra VaV Slovakia, s.r.o.

KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

MARKWIN, s.r.o.

KELZA, spol. s r.o.

CREDAT INDUSTRIES, a.s.

PIETA - pohrebná služba, s.r.o.

Krištáľové krídlo s.r.o.

NOVAPHARM, s.r.o.

Ledrov, spol. s r.o.

Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o.

Technické služby mesta Prešov a.s.

ADOS VITA, s.r.o.

Harris Slovakia, a.s.

CEA EUROPE.SK, s.r.o.

U. S. Steel Services s.r.o.

Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže

Suniver, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Tlačiareň Bardejov, s. r. o.

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

ADOS-DS, s.r.o.

Krematórium, Pohrebná služba - STRÍŽ s.r.o.

Silencia, s.r.o.

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestská príspevková organizácia

TEKOS, spol. s r.o.

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

SUNSET Blvd. s.r.o.

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

APOLI, s. r. o.

Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť (TS Ružomberok, a.s.)

POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o.

Naspäť hore