Firma - Pozemné stavby - budovy - Slovensko

Upresniť výber:
Späť
Hľadaný výraz : Slovensko
2 140 Firmy
Pozemné stavby - budovy
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

ALCASYS Slovakia, a.s.

Špecialista na kontaktné centrá a komunikačné riešenia - multimediálne kontaktné centrum: optimalizácia a prideľovanie práce na back-office, bezpečné overovanie hlasom, integrácia kontaktného centra, riadenia kvality, záznam a archivácia hovorov - komunikácia, komunikačné systémy, hlasová a dátová infraštruktúra, zabezpečenie sietí, videokonferenčné riešenie, štandardné hlasové hovory, video hovory, konferencie, instant messaging, či zdieľanie prezentácií alebo celé plochy počítačov - WebGAD - webová aplikácia určená pre agentov kontaktného centra založeného na platforme Genesys, umožňujúci správu všetkých typov interakcií - WebCONFIG - univerzálny nástroj určený pre supervízorov so zameraním na manažment zdrojov kontaktného centra - SMS gateway - SMS brána rozširuje možnosti kontaktného centra o komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom SMS správ - Ticketing systém - združuje komunikáciu klienta s vašou spoločnosťou do jednotnej konverzácie - ticketu. Systém umožňuje spájať emaily, SMS, webové formuláre aj telefonáty. Na základe kategórie samotného ticketu (napr. reklamácie, žiadosť o nové služby, žiadosť o poskytnutie pomoci) dokáže systém automaticky priradiť priority pre riešenie a následne určeným agentom prideliť úlohy na spracovanie - Integrácia so SAP CRM, Siebel, MS Dynamics ... - Cloud - cloudové riešenia - Analýzy, návrhy, vývoj, realizácia a podpora

  • Telekomunikačné systémy
  • Telekomunikačné systémy, napojené na počítač
  • Telekomunikačné systémy, zasielanie krátkych správ (SMS)...
Naspäť hore