Firma - Poštové služby, telekomunikácie, rozhlas a televízia - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

Technopol International, a.s.

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 3. sprostredkovateľská činnosť 4. nákup a predaj zbraní 5. nákup a predaj streliva 6. organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií 7. montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 8. poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby 9. vývoj a výroba zbraní 10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 11. obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia číslo P003-2010-1060-MH vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 23.12.2010 pod č. rozhodnutia Po4/2010-1060-MH 12. vedenie účtovníctva Prevádzka celoslovenskej verejnej digitálnej rádiovej siete RADIOPOL Poskytovanie komplexných rádiokomunikačných služieb - Hlasové služby - Dátové služby Dlhodobý prenájom rádiostaníc Krátkodobý prenájom rádiostaníc Dispečerské pracoviská rádiovej siete Predaj a servis rádiostaníc Poskytovanie doplnkových rádiokomunikačných služieb - Návrh a vybudovanie komunikačnej siete na mieru - Riešenie pre kritické a núdzové situácie - Riešenia pre priemyselné aplikácie - Sledovanie polohy - RFID obchôdzkové rádiové systémy - Predaj, montáž a servis systémov správy kľúčov Key Watcher Predaj , montáž a servis špeciálnych bezpečnostných a komunikačných prístrojov a systémov - Monitorovacie a sledovacie systémy Predaj a inštalácia detektorov lži (polygrafov) Školenie pre prácu na detektore lži Systémy na identifikáciu biometrických údajov - Odtlačky prstov a dlaní - DNA Výstavba nízkoenergetických montovaných domov Dovoz fotovoltaických zariadení Dovoz spotrebného tovaru (domáce potreby, hračky, textil, odevy, nábytok) Dovoz stavebných materiálov (dlažba, obklad, parkety, sanita) Distribúcia profesionálnych kuchynských nožov Distribúcia značkových darčekových predmetov Výbušniny, strelný prach a rozbušky Zbrane, osobné a príslušenstvo Samopaly Granátomety Ťažké zbrane, obrnené vozidlá Tanky, pancierové, vojenské Vozidlá, obrnené, kolesové Vozidlá, pásové, vojenské Zbrane, protitankové Strelivo, míny, náboje Pásy, nábojové a príslušenstvo Strely, rakety a satelity, odpaľovacie plošiny Balistické strely stredného doletu Letecké tréningové zariadenia (letové simulátory) Helmy a iné pokrývky hlavy, ochranné, vojenské

  • Importéri a exportéri
  • Dovozcovia/vývozcovia, tovar pre domácnosť
  • Dovozcovia/vývozcovia, domáce spotrebiče...

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Distribúcia tuzemských zásielok do 24 hodín • export v spolupráci s GLS General Logistics System do krajín Európskej Únie a do Turecka, Nórska a Švajčiarska. • doplnkové služby týkajúce sa vnútroštátnej prepravy zásielok: balenie, adresovanie, dobierka, spätné doručenie prepravného listu, regálový servis, kontrola po položkách pri doručení. Doplnkové služby sa zabezpečia na základe písomnej dohody. Všeobecné poistné podmienky sa nevzťahujú na tieto doplnkové služby. Tuzemské služby spoločnosti GLS Slovakia : • distribúcia tuzemských balíkov: distribúcia terminovaných zásielok s garantovanou dobou doručenia, pričom zásielka je pod dozorom od nakládky až po vykládku a informácie týkajúce sa zásielky a doklad o doručení sa dá spätne vyhľadať • pri vnútroštátnych zásielkach časová záruka - doručenie v nasledujúci pracovný deň po nakládke počas pracovnej doby • ak o to zákazník požiada, zásielku je možné doručiť v nasledujúci pracovný deň po nakládke dopoludnia do 12. hod. • pri zmene adresy Vám spoločnosť GLS Slovakia po skontaktovaní upresní adresu a doručí zásielku na správnu adresu; cena prepravy zahŕňa aj druhé doručenie po neúspešnom doručení zásielky • pri vývoze je doručenie zásielky v určitom termíne zabezpečené zahraničnými partnermi spoločnosti GLS General Logistics Systems tak, že od nakládky až po vykládku zásielka ostane v uzavretom systéme GLS General Logistics Systems. Informácie o zásielkach a doklad o doručení (s ohľadom na termín premlčania) sa dajú spätne vyhľadať. Pri exportných zásielkach sa časová garancia mení podľa cieľovej krajiny a pohybuje sa v rozpätí 2 – 5 pracovných dní po nakládke zásielky

  • Poštové a kuriérske služby
  • Poštové služby, listy
  • Poštové služby, zásielky...

Towercom, a. s.

Spoločnosť Towercom, a.s., je obchodná spoločnosť, ktorá zabezpečuje pokrytie Slovenskej republiky analógovým a digitálnym televíznym a rozhlasovým signálom verejnoprávnych médií ako aj súkromných televíznych a rozhlasových spoločností. Vysielače prevádzkované spoločnosťou Towercom, a.s., pracujú v širokej škále výkonov od jednotiek po tisíce wattov a sú spoľahlivé v najrôznejších technických a klimatických podmienkach - či už mestských alebo extrémnych horských. Zároveň spoločnosť zabezpečuje pre svojich zákazníkov aj dopravu modulácie a servisných dát zo štúdií na jednotlivé vysielacie strediská prostredníctvom celoštátnej siete mikrovlnných spojov, ako aj cez vlastnú satelitnú uplinkovú stanicu. Spoločnosť Towercom, a. s., ponúka aj prenájom digitálnych dátových okruhov ako miestneho, tak aj medzimestského charakteru v štandardných aj individualizovaných parametroch. Towercom, a.s je lídrom na trhu prenájmu stožiarovaj infraštruktúry. V rámci týchto aktivít zabezpečuje projekciu a výstavbu stožiarov a anténnych systémov. V neposlednom rade poskytuje poskytuje aj následnú, preventívnu netechnologickú a technologickú údržbu stožiarov a technológií. Najnovším prírastkom v produktovej palete je predaj satelitných dekódovacích kariet satelitnej platformy Skylink a jej rozšírenie o súbor platených televíznych programov.

  • Operátori pozemných telekomunikácií
  • Prevádzkovatelia diaľkových rádiových služieb
  • Telekomunikačné služby, mikrovlnné...
Naspäť hore