Firma - Medzinárodné organizácie, správy a združenia - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

Veľvyslanectvo Veľkej socialistickej ľudovej líbyjskej arabskej džamahírije

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky

GREENPEACE Slovensko

Falck Fire Services a.s.

Slovensko-turecká obchodná a priemyselná komora

AIESEC Slovensko

Apoštolská nunciatúra v Slovenskej republike

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Veľvyslanectvo Českej republiky

Ambasade de France en Slovaquie - Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

Technická inšpekcia, a.s.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Slovenská komora audítorov

Združenie podnikateľov Slovenska

Slovenská informatická spoločnosť

Veľvyslanectvo Indie

Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike

VELVYSLANECTVO TURECKEJ REPUBLIKY

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Slovenskej republike

Veľvyslanectvo Talianskej republiky

Veľvyslanectvo USA

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva

Veľvyslanestvo Ukrajiny v SR

Veľvyslanectvo Maďarska

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Veľvyslanectvo Poľskej republiky

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Reprezentácia Európskej komisie v Slovenskej republike

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Slovenský metrologický ústav

Slovenský plynárenský a naftový zväz

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Humana People to People Slovakia s.r.o.

Slovenská komora architektov

Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

Slovenská banková asociácia

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Kalibračné združenie Slovenskej republiky

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Asociácia súkromných stavebných podnikateľov Slovenska

Asociácia nemocníc Slovenska

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky

Únia potravinárov Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky

Slovenský zväz bytových družstiev

Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

Zväz celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu

ČESMAD Slovakia

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Asociácia telekomunikačných operátorov

Slovenská lekárska komora

Komora geodetov a kartografov

Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky

Asociácia informačných centier Slovenska

Bonares, s.r.o.

ENGIE Services a.s.

Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora, Asociácia PPP

Slovensko-rakúska obchodná komora

Slovenská banícka spoločnosť

Slovenská hutnícka spoločnosť

Taliansko-Slovenská obchodná komora

Naspäť hore