Firma - Kostry, keramické, pre elektrotechnický priemysel - Slovensko