GU SLOVENSKO, s.r.o.

Priemyselný park Nitra - Sever, Dolné Hony 24

951 42 Lužianky , Slovensko

To be linked to this company

Predmet činnosti

Výroba: stavebné kovania pre okná a dvere, z dreva, plastu a kovov - celoobvodové kovania, cylindrické vložky, zámky a automatické posuvné systémy

Všeobecné informácie

Rok založenia: 2000

www : http://www.g-u.sk

ID No./ICO : Sro 22248/B

Typ spoločnosti : Sídlo

značky

Oblasti dovozu / vývozu

Dovoz :
Vývoz :
  • Stredná
  • Západná Európa

Zamestnanci

Na mieste
NeznÁmy
firma
Od 100 do 249
Celková skupina
NeznÁmy

Obrat

2011 : 28 265 473 EUR
2012 : 33 045 924 EUR

Vedenie

Ivan Kralovanský

Obchodný riaditeľ (Riadite¾ pre predaj)

R. K.

Konateľ (Generálny riadite¾)

J. v.

Konateľ (Generálny riadite¾)

B. P.

Contact Person (¼udské zdroje)

Novinky

Spoločnosť ešte nepridala žiadne novinky